ARRANGEMENTER

 Af årets arrangementer kan nævnes:

Om vinteren:

sangkor

Om sommeren:

petanque hver tirsdag 

(se mere info under petanque)

Hele året:

Gåholdet går hver onsdag

Se planen under "Gåholdet"